Çocuk Diş Hekimliği

Çocuk Diş Hekimliği; 0-13 yaş grubu çocukların süt ve daimi dişlerinin sağlıklı olarak korunmasını, çürük, travma, kalıtımsal ve benzeri etkenlerin bu dişlerde oluşturduğu sorunların giderilmesini amaçlayan bir anabilim dalıdır. Çocuk diş hekimliği bebeklik çağından itibaren çocukların ağız-diş sağlığını ve çene-yüz bölgesi gelişimini takip ve tedavi eden, aynı zamanda koruyucu önlemleri de içine alan diş hekimliği dalıdır. Bu dönemde bebek, çocuk ve gençlerin ağız diş sağlığı gereksinimlerine göre önleyici ve tedavi edici her türlü tedavi ve koruyucu uygulamaları gerçekleştirmektedirler. Bu kapsamda uygulanan tedaviler.

  • Çocuk protezleri
  • Diş çekimi
  • Diş travmaları tedavileri
  • Endodontik tedaviler
  • Süt ve sürekli dişlerde restoratif tedaviler
  • Diş çürüğünden koruyucu önlemler (fissür örtücü, fluorid jel vb.)
  • Ağız alışkanlıklarının önlenmesi (parmak emme, tırnak yeme vb.)
  • Yer tutucular

Süt dişleri toplam 20 tanedir. Süt dişlerinin en önemli görevi çocuğun beslenmesini sağlamaktır. Ayrıca konuşmanın düzgün gelişimi de süt dişlerinin varlığına bağlıdır. Süt dişleri, kapladıkları alanı kendilerinin yerine gelecek olan kalıcı diş için korumakta ve kalıcı diş sürerken ona rehberlik yapmaktadırlar. Süt dişi erken çekildiği zaman bu doğal yer tutuculuk fonksiyonu da ortadan kalkmaktadır. İleride sürecek daimi dişlerin sağlığı ve doğru pozisyon alması süt dişlerinin sağlıklı ve var olmasına bağlı olduğundan çocuk diş tedavileri diş hekimliğinde çok önemli bir yer tutar.